Nasza Oferta

Oferta naszych gabinetów

W naszych gabinetach wykonujemy wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej. W związku z tym, że nasi technicy posiadają olbrzymie doświadczenie w swojej pracy wykonujemy również wiele specjalistycznych i nietypowych zdjęć rtg. Wykonujemy np. szereg specjalistycznych i nietypowych zdjęć stawu kolanowego i rzepki wg Marcheanta i Laurentea polegające na ustawieniu odpowiednich kątów promienia centralnego tak by widoczna była cała szpara stawowa. Ortopedzi są bardzo zadowoleni z tego typu zdjęć. Wykonujemy również wszystkie możliwe badania z zakresu czaszki zaczynając na standardowych ustawień typu A-P i bocznego a kończąc na obrazowaniu drobnych kosteczek słuchowych, wyrostka sutkowatego, kanału nerwu wzrokowego czy siodła tureckiego.

Jeżeli chodzi o zdjęcia kręgosłupa to oczywiście wykonujemy również wszelkie dostępne procedury dotyczące obrazowania (zdjęcia A-P, boczne, skośne, czynnościowe, przeglądowe czy celowane). Wszystko zależy od tego co napisał na skierowaniu lekarz kierujący na badanie. Jeżeli chodzi o małe stawy i kości to to również wykonujemy wszystkie możliwe badania rtg a wykwalifikowana kadra na miejscu ocenia zdjęcie i pokieruje dalej pacjenta. Bardzo często zdarza się, że przychodzi do nas pacjent po urazie. Wykonujemy zdjęcia rtg, oceniamy i w przypadku złamania natychmiast kierujemy do szpitala na oddział ratowniczy.